Timanttien arvoon vaikuttavat tekijät

Timantin arvoon vaikuttavat kiven paino,väri,puhtaus sekä hionta.Englanniksi puhutaan neljästä C:stä.Termit ovat Carat,Color,Clarity ja Cut.

Paino,Carat
Timantin paino mitataan punnitsemalla vaa'alla irtotimantti ennen sen istutusta koruun.Painon mittayksikkö on karaatti (Carat) joka on gramman viidesosa.

Jos korussa on useampia timantteja,voidaan ilmoittaa timanttien paino yhteensä.Muistathan että monen kiven yhteispaino ja yhden kiven paino eivät ole hinnan suhteen vertailukelpoisia,koska timantin arvo nousee sen koon kasvaessa.

Väri(Color)
Värittömät timantit ovat kaikkein harvinaisimpia ja siten myös halutuimpia.Värittömät timantit ovat luokituksen kalleimmassa päässä,kellertavat ovat edullisempia.Kivien väri erot näkyvät parhaiten kun kivet ovat rinnakkain.Väri on sitä helpompi nähdä mitä suuremmasta kivestä on kyse.Hinta ero eri väriluokkien välillä on merkittävä varsinkin isommissa timanteissa.

Suomessa käytetään sekä pohjoismaista Scan.N.D.-asteikkoa että uudempaa amerikkalaista GIA:n väriluokitusta. Bulevardi Diamond käyttää suurimmassa osassa koruistaan D(River)-G(Wesselton) väriluokan timantteja.

Meiltä löytyy myös valikoima värillisiä timantteja(Fancy color diamonds) mustasta kaikkiin sateenkaaren väreihin.

Luonnon väritimantit ovat erittäin harvinaisia. Osa värillisistä timanteista on keinotekoisesti lämpökäsittelyllä värjättyjä.

Valikoimaanne kuuluu sekä luonnon väritimantteja että keinotekoisesti värjättyjä timantteja.

Puhtaus(Clarity)
Timantti syntyy maan alla kovassa paineessa sekä kuumuudessa.Timantin sisälle kiteytyneitä mineraaleja tai pieniä halkeumia kutsutaan sulkeumiksi.Mitä vähemmän sulkeumia on nähtävissä 10 kertaisella suurennoksella sitä harvinaisempaan puhtaus asteeseen timantti määritetään.

Bulevardi Diamond käyttää suurimmassa osassa koruistaan VVs1-VS1 luokan timantteja.

Hionta(Cut)
Hionta ratkaisee kuinka hyvin timantti heijastaa valoa eli säteilee ja loistaa.Timantin loisto perustuu siihen,että se palauttaa mahdollisimman suuren osan siihen lankeavasta valosta katsojan silmään.Jos kivi on hiottu liian matalaksi tai syväksi sen loiston määrä heikkenee.Korkealaatuinen hionta nostaa timantin arvoa ja saa esille timantin koko
kauneuden.Valitettavasti usein hionnan merkitys jää vähälle huomiolle,Bulevardi Diamond kiinnittää erityisesti huomiota myös hionnan laatuun.

Kahden timantin hintaa ei voi verrata keskenään jos laatuluokitus poikkeaa toisesta yhdenkään tekijän osalta!